Jak do nas pisać? Uwagi techniczne

Kilka uwag natury formalno-technicznej. Po pierwsze — jesteśmy całkowicie cyfrowi; oznacza to, że żadne przesyłanie tekstów czy w ogóle czegokolwiek zwykłą pocztą — nie ma sensu. Interesuje nas wyłącznie korespondencja mailowa, na ten adres.

Po drugie, teksty. Powinny być napisane w dowolnym edytorze tekstów; najchętniej widzimy Worda w najnowszej wersji, ale mogą być też wersje starsze. Wchodzi w rachubę również Libre Office czy inny procesor tekstu działający pod systemem Windows, ale prosimy, by zapisywać teksty w formacie Worda. Z innymi rozwiązaniami też sobie damy radę, ale spełnienie powyższych próśb bardzo nam ułatwi pracę. Będziemy wdzięczni, jeśli Autor przyzwyczajony do jakiegoś oryginalnego narzędzia zechce nam donieść, jak ono się nazywa. To też bardzo nam ułatwi życie.

Po trzecie, forma tekstu. Bardzo prosimy: bez formatowania, czysty tekst. Wyrównanie do lewej (bez justowania!), krój czcionki dowolny, rozmiar 12-14 pt., odstępy na 1,5 wiersza. Nie stosować rozstrzelonego druku za pomocą spacji. Nie używać spacji do ustawiania odstępów ani formatowania wiersza. W żadnym wypadku nie naciskać klawisza ENTER po końcu wiersza. Ten klawisz służy wyłącznie do kończenia akapitu. Wytłuszczenia i kursywy można sobie darować: sami to zrobimy wedle własnego uważania. Każdy artykuł powinien na końcu zawierać nazwisko autora. Propozycje tytułów i śródtytułów — dowolne, ale zastrzegamy sobie ich zmianę.

Propozycje ilustracji — mile widziane. Prosimy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich. Najlepiej do doboru ilustracji korzystać z serwisu Pixabay (wszystkie zamieszczone tam materiały – zdjęcia, rysunki, filmy – są do dowolnego stosowania).  Formaty obrazków – dowolne lubiane przez Internet, czyli jpg, png, gif. Z innymi też damy sobie radę, ale po co mamy mieć dodatkową robotę? Zatem unikamy formatów tiff czy bmp.

Będziemy wdzięczni za dołączenie ilustracji już umieszczonych w tekście – tam, gdzie zdaniem Autora powinny być. Nie należy ich jednak formatować, tzn. oprawiać w ramki czy oblewać tekstem; to już nasza rola. 

Ponieważ działamy w Internecie, więc tekstom mogą towarzyszyć pliki dźwiękowe czy filmy. Dołączając je – czy podając do nich odnośniki – także pamiętajmy o  prawach autorskich. 

Redakcja

Print Friendly, PDF & Email