Posted in Rozmaitości Zdanie odrębne

Między racjonalnością i szaleństwem

30.03.2019 Zdanie odrębne W potocznym przekonaniu polityka to sztuka przetrwania. Wedle Arystotelesa jest to „rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne”. W tej szlachetniejszej definicji uwagę zwraca słowo sztuka, które niesie ogromne bogactwo treści. Nie daje się sprowadzić wyłącznie do wykonania,…

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Barbarzyństwo wewnętrzne

W potocznym mniemaniu słowo „barbarzyńca” pochodzi od łacińskiego barba, czyli broda; wszak brodate plemiona z Północy zaatakowały kiedyś wygolonych i krótko ostrzyżonych Rzymian, kładąc kres Imperium Romanum. Przybliżony obraz barbarzyńcy można znaleźć u naszego wieszcza: Brody ich długie, kręcone wąsiska, Wzrok dziki, suknia…

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Modlitwa i praca?

Zdanie odrębne Od piętnastu wieków chrześcijaństwo – w jego wymiarach religijnym oraz cywilizacyjno-kulturowym – budowano wokół dwu słów patrona Europy św. Benedykta: Ora et labora! Módl się i pracuj! Mogłem się o tym przekonać, obserwując…

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Anomia

Zdanie odrębne Chaos zaczyna się od słów, bo „na początku było słowo”, jak mówi ewangelista. Minione święta nie powstrzymały chaosu, w jakim pogrąża się świat i Polska w fazie podemokratycznej; na chwilę tylko go zawiesiły……

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Europa przyszłości

Nie wiem, czy się nie przesłyszałem; niedawno w toruńskim radio honorowy redaktor tygodnika „Niedziela” kilkakrotnie powtarzał, że Kościół nie jest partią. Duchowny, który od lat upartyjnia polski Kościół, wiążąc go ściśle z rządami ‘dobrej zmiany’,…

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Opozycja totalna

Słowo totalny/a można wyprowadzić z dwu terminów łacińskich totus (cały, wszystek), albo totalis (całkowity, zupełny, a nawet – doszczętny). Ma ono przede wszystkim konotację polityczną; wszak mówi się o ustrojach totalnych albo totalitarnych, w których…

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Mapa powyborcza

Po ostatnich wyborach Kraj podzielił się na dwie części – wschodnią, gdzie samorządy są rządowe, czyli partyjne i zachodnią – samorządową; można by rzec: obywatelską. Bezapelacyjne (albo bezwarunkowe?) zwycięstwo, jakie obwieścił niemiłościwie panujący, podlega jednak…

Czytaj dalej...