Posted in Zdanie odrębne

Polak w Europie

Zdanie odrębne 17.09.2019 Na głośnym onegdaj filmie Patryka Chereau Królowa Margot jest scena, w której polscy panowie ubrani po turecku (bo taki był narodowy strój naszej szlachty), rozrzucają po ulicach Paryża złote monety. Znaleźli się tam po to, by sprowadzić do Polski Henryka…

Czytaj dalej...
Posted in Rozmaitości Zdanie odrębne

Między racjonalnością i szaleństwem

30.03.2019 Zdanie odrębne W potocznym przekonaniu polityka to sztuka przetrwania. Wedle Arystotelesa jest to „rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne”. W tej szlachetniejszej definicji uwagę zwraca słowo sztuka, które niesie ogromne bogactwo treści. Nie daje się sprowadzić wyłącznie do wykonania,…

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Barbarzyństwo wewnętrzne

W potocznym mniemaniu słowo „barbarzyńca” pochodzi od łacińskiego barba, czyli broda; wszak brodate plemiona z Północy zaatakowały kiedyś wygolonych i krótko ostrzyżonych Rzymian, kładąc kres Imperium Romanum. Przybliżony obraz barbarzyńcy można znaleźć u naszego wieszcza: Brody ich długie, kręcone wąsiska, Wzrok dziki, suknia…

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Modlitwa i praca?

Zdanie odrębne Od piętnastu wieków chrześcijaństwo – w jego wymiarach religijnym oraz cywilizacyjno-kulturowym – budowano wokół dwu słów patrona Europy św. Benedykta: Ora et labora! Módl się i pracuj! Mogłem się o tym przekonać, obserwując…

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Anomia

Zdanie odrębne Chaos zaczyna się od słów, bo „na początku było słowo”, jak mówi ewangelista. Minione święta nie powstrzymały chaosu, w jakim pogrąża się świat i Polska w fazie podemokratycznej; na chwilę tylko go zawiesiły……

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Europa przyszłości

Nie wiem, czy się nie przesłyszałem; niedawno w toruńskim radio honorowy redaktor tygodnika „Niedziela” kilkakrotnie powtarzał, że Kościół nie jest partią. Duchowny, który od lat upartyjnia polski Kościół, wiążąc go ściśle z rządami ‘dobrej zmiany’,…

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Opozycja totalna

Słowo totalny/a można wyprowadzić z dwu terminów łacińskich totus (cały, wszystek), albo totalis (całkowity, zupełny, a nawet – doszczętny). Ma ono przede wszystkim konotację polityczną; wszak mówi się o ustrojach totalnych albo totalitarnych, w których…

Czytaj dalej...
Posted in Zdanie odrębne

Mapa powyborcza

Po ostatnich wyborach Kraj podzielił się na dwie części – wschodnią, gdzie samorządy są rządowe, czyli partyjne i zachodnią – samorządową; można by rzec: obywatelską. Bezapelacyjne (albo bezwarunkowe?) zwycięstwo, jakie obwieścił niemiłościwie panujący, podlega jednak…

Czytaj dalej...