Przemysław L. Lis: Co uchwalił SN?

Kraj

24.01.2020

Wielu pyta: jakim prawem SN wydał wczorajsze orzeczenie?

Otóż przypominam, że SN niejako wykonał delegację, do jakiej zobowiązał go 19 listopada 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Unii postanowił wówczas, że to właśnie SN, a nie TK (który de facto nie istnieje) ma zająć się sprawą sędziów wybranych przez nową KRS. Sąd Najwyższy zatem działał w ramach delegacji i z upoważnienia TSUE, którego orzeczenia wiążą także Polskę. Wielu o tym zapomina komentując wczorajsze orzeczenie SN.

Sens tej uchwały jest taki oto:

1). Sędziowie powołani przez nową KRS pozostają w podejrzeniu zależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej i powinni powstrzymać się dla dobra obywateli od orzekania, albowiem wyroki przez nich wydane będą wadliwe;

2). Uchwała nie działa wstecz. Orzeczenia już wydane przez tych sędziów obowiązują i są legalne;

3). W sprawach karnych toczące się już postępowania mają być dokończone — w sprawach karnych sędziowie winni powstrzymać się od podejmowania nowych spraw, gdyż obsada sądów z ich udziałem zawsze może skutkować uchyleniem wyroku przez sąd instancji wyższej (zgodnie z art. 439 par. 1 pkt. 2 kpk);

4). W sprawach cywilnych i wojskowych sędziowie również winni powstrzymać się od orzekania;

5). Osoby te zachowują status sędziów i prawo do uposażenia, a także immunitet sędziowski;

6). W sprawach cywilnych toczące się sprawy z udziałem sędziów wybranych przez nową KRS mają zostać przerwane (inaczej niż w procesie karnym);

7). Izba Dyscyplinarna nie brała udziału we wczorajszym posiedzeniu, gdyż zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 9 listopada 2019 r. i wyrokiem SN z dnia 5 grudnia 2019 r. nie jest ona sądem w rozumieniu prawa unijnego;

8). Jakikolwiek spór kompetencyjny sztucznie wykreowany przez Marszałek Sejmu Witek nie istniał i nie istnieje. Taka narracja ma charakter nie prawny, lecz wyłącznie polityczny;

9). Uchwała ma walor tzw. zasady prawnej co oznacza, że wiąże Sąd Najwyższy w przyszłości i de facto także Sądy powszechne (apelacyjne, okręgowe i rejonowe);

10). Na zarzut, że SN nie zajął się kwestią sądów administracyjnych, należy odpowiedzieć, że sądownictwo administracyjne nie podlega kognicji SN, a ma własną strukturę na czele z NSA;

11). Badanie przez tzw. TK uchwały SN z dnia 23 stycznia 2020 r. stanowi rażące naruszenie prawa, gdyż TK nie posiada żadnych kompetencji by oceniać funkcję orzeczniczą sądów.

Opracowanie:

avatar

Przemysław Leszek Lis

Prawnik, publicysta

Urodził się w Rzeszowie w roku 1980. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizując się w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego. Odbył także studia z zakresu psychiatrii sądowej i seksuologii sądowej na Faculté de Droit at Université Jean Moulin Lyon 3 w Lyonie (Francja). Od roku 2014 jest członkiem honorowym Association Internationale De Droit Pénal — Paris (Międzynarodowe Towarzystwo Prawa Karnego w Paryżu). Obecnie jest studentem studiów doktoranckich III stopnia (prawo karne) na WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Bogdan Miś

Urodzony w 1936 roku dziennikarz popularnonaukowy. Z wykształcenia matematyk. Długoletni wykładowca szkół wyższych.