Prof. Łukasz Turski w sprawie palenia książek

Kraj

Poniżej zamieszczamy kopię listu, skierowanego dziś do adresatów oraz redakcji Gazety Wyborczej

W.Sz. Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
W.Sz. Biskup Edward Dajczak
Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

Szanowni Księża Biskupi,

Z wielu niezależnych doniesieniach prasowych i medialnych społeczeństwo nasze dowiedziało się o dokonanym w Gdańsku, pod przewodnictwem ks. Rafała Jarosiewicza z diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, akcie palenia książek. W obrzędzie tym asystowali ks. Jarosiewiczowi, podobnie jak on odziani w stroje liturgiczne, młodzi chłopcy. Uczestnictwo w tym procederze dzieci jest aktem szczególnie nagannej demoralizacji.

W 1821 r. Heinrich Heine w dramacie Almansor zawarł prorocze zdanie: „gdy zaczynamy palić książki, skończymy paląc ludzi”. W sto kilkanaście lat później w hitlerowskich Niemczech płonęły na stosach w Berlinie książki Heinego, Manna i wielu innych wybitnych twórców; kilkanaście lat potem zapłonęły piece krematoriów a w nich ofiary ideologicznego szaleństwa cywilizowanego ponoć świata.

Argumenty podpalaczy książek z pierwszej połowy XX wieku są łudząco podobne do tych, których dziś użył, podpalając stos w Gdańsku ks. Rafał Jarosiewicz.

Chciałbym wierzyć, że działalność ks. Rafała Jarosiewicza zostanie niezwłocznie potępiona i ukrócona przez administrację kościelną nie pozostawiając wątpliwości co do stanowiska Episkopatu w tej sprawie.

Z wyrazami poważania
ŁAT
PS. List powyższy upowszechniam w przekonaniu, że na wszystkich nas spoczywa odpowiedzialność za niedopuszczenie do cywilizacyjnego upadku kraju.

Print Friendly, PDF & Email
Bogdan Miś

Urodzony w 1936 roku dziennikarz popularnonaukowy. Z wykształcenia matematyk. Długoletni wykładowca szkół wyższych.