Nie masz zgody!

Uważam, że rolnicy blokujący drogi publiczne powinni być, tak szybko jak to możliwe, usuwani przez policję i ponosić odpowiedzialność za popełnione wykroczenie. Uważam, że właściwy komendant policji, który tego nie zrobił, nie dopełnił tym samym swych obowiązków. A jak znam życie, to skonsultował to ze swą góra, ta z wyższą górą i doszło zapewne na sam szczyt, który uznał, że lepiej nie drażnić, I kręcących się wokół blokady policjantów wsparto ministrem rolnictwa.

Nie wchodzę w to czy postulaty rolników są słuszne czy nie. Jeżdżący drogą nie odpowiadają za sytuację, która rolnikom nie podpowiada i nie są w stanie spełnić ich postulatów. Mają natomiast prawo oczekiwać od państwa, że obroni ich przed niesprowokowaną agresją.

Blokada drogi nie jest formą protestu tak drastyczną jak żądanie, poparte porwaniem samolotu z pasażerami, czy utrzymanie pod bronią zakładników, ale istota wszystkich tych akcji jest taka sama. I w państwie prawa – niedopuszczalna.

avatar

Ernest Skalski

Ur. 18.01.1935. Z wykształcenia historyk. Dziennikarz od 1958, debiutował w dzienniku „Sztandar Młodych”. Związany następnie z różnymi tytułami prasowymi, współpracował również z radiem i telewizją. Był członkiem redakcji takich pism jak „Życie Gospodarcze”, „Kultura” i „Polityka”. Był z-cą redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”.

Więcej w Wikipedii

Print Friendly, PDF & Email